Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.
INTELLIGENT NETWORK SERVICE


บริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งและจัดหาบริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่รองรับทุกมาตรฐานการเชื่อมต่อทุกระบบ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานหรือการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันภายใต้เครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการด้านบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ เครือข่ายสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด (Network Appliance) ประกอบด้วยManaged Network Services

ในยุค Digital Economy นี้ เทคโนโลยีทางด้าน IT มีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของระบบ Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ในโลก ส่งผลให้แต่ละองค์กรต้องการ Bandwidth ที่สูงมากขึ้น และ delay ที่ลดลง การออกแบบระบบเครือข่ายและการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายวงการ IT เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ สิ่งที่ตามมากับการเชื่อมต่อกันอย่างไร้ขอบเขตคือภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ปรากฏให้เห็นไม่เว้นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น Advanced Persistent Threats (APTs), Advanced Malware, Zero-day Exploits และ Ransomware ศูนย์เฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย (SOC) จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง เพื่อที่จะสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ภัยคุกคามเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อระบบหรือแพร่กระจายตัวจนไม่สามารถควบคุมได้

เมื่อระบบเครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัยมีโจทย์ให้ต้องพิจารณาและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่องค์กรซึ่งมีทรัพยากรบุคคลจำกัดจะสามารถออกแบบและดูแลระบบทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง Its.co.th จึงเริ่มให้บริการ Managed Services เพื่อเข้ามาช่วยดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย WAN และ LAN รวมไปถึงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง เฝ้าระวัง และดูแลรักษาตลอดเวลาแบบ 7/24 เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้าน IT ขององค์กรกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และองค์กรสามารถโฟกัสกับการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่ตนเองถนัดได้อย่างไร้กังวล

Managed Services ประกอบด้วย

Network : พร้อมให้บริการทั้ง Private Network และปรับแต่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วถึงขีดสุด รวมไปถึงดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ

IT Solutions/ Security: บริการศูนย์ SOC ตั้งแต่การพิสูจน์ตัวตน การเก็บ Log การปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อตรวจพบภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ทีผิดปกติ

Cloud : ให้บริการ Private Cloud, Public Cloud, Cloud Security และ Data Center แนวโน้มการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยกำลังเปลี่ยนไป เนื่องจากระบบเหล่านั้นเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น UIH ตระหนักดีถึงปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ จึงเสนอแนวทาง โดยเน้นความเชี่ยวชาญของทีมงานเพื่อดูแลปัญหาอย่างมืออาชีพ
จุดเด่นของบริการ Managed Networks Services

Bandwidth on Demand (BoD) เครื่องมือปรับเพิ่มลดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน Web Portal Service ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาได้อย่างอิสระ

Best Route ฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเนื้อหาที่ต้องการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเสถียรที่สุด

Cloud Direct เชื่อมต่อโดยตรงกับ Amazon AWS, Microsoft Azure และ Google ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการบนระบบ Cloud เหล่านั้นได้เร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าเดิม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมเช่า รวมถึงมีบริการอัพเกรดอุปกรณ์ให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากศูนย์ SOC/NOC พร้อมช่วยเฝ้าระวังและดูแลระบบเครือข่ายตลอด 7/24

 Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.