Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.

Business Goals & Strategy

เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบ การพัฒนา ติดตั้งและการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

Services Solution

- Infrastructure , Network Design - Telecommunication Network - Cabling System ,Voice & Data - Surveillance System/CCTV - Access Control, Key Card - Parking System, IP Camera

Maintenance

ให้บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสินค้าที่ทาง its เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในการบริการและบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

COMPANY PROFILE

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด หรือ ไอทีเอส เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างทีมผู้บริหารและทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรและความเชี่ยวชาญทางการตลาดของ บริษัท อินฟิเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ วิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท เอเอ็นพี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Learn More

CCTV System

Warehouse Management System

V-Cube Solution

2D Barcode & RFID

#

CCTV SYSTEM

Camera (Fixed Network, Speed Dome) ,Management System MileStones License.

#

Warehouse Management System

Design, Implement

#

V-CUBE SOLUTIONS

V-Cube Meeting,V-Cube Learning,V-Cube Seminar,V-Cube Gate.

#

2D BARCODE & RFID

Warehouse Management System, Mobile Application.

#

V-CUBE UC

Web Conferencing – anytime, anywhere –

#

SENSYN ROBOTICS DRONE

Drone hub , Sensyn dc, Solar check, Tower check.

+ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

SERVICES

Network Service

Intelligent Network Service

บริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งและจัดหาบริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน

System Integrator

Intelligent System Integrator

บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ System Analysis, Infrastructure, Hardware, Software ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการทั้งหมด

Security

Intelligent Security

บริการออกแบบติดตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพร้อมให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

SOFTWARE

Intelligent Software Design Convergent

ITS มีแนวคิดของการให้บริการแบบ Convergence และตอบสนองลูกค้าแบบ Customization โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

V-Cube UC

Conference Solution

บริการการประชุมผ่านเว็บที่ไม่ถูกขัดจังหวะแม้กระทั่งกับพื้นที่ห่างไกลใช้งานแบบไม่มีสะดุด และใช้งานโดย บริษัท และองค์กรกว่า 750,000 แห่งทั่วโลก

WMS

Warehouse Management System

ระบบงานที่ใช้ในการบริหารและควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภทของหน่วยงาน ทำงานบนระบบ Mobile Application รองรับได้หลากหลาย Platform ทั้ง Android และ iOS

CCTV CAMERA

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ACTi E44Aกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

ACTi E24 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

ACTi i96 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองความละเอียดสูงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

V-CUBE UC

Conference System

บริการ Web Conference และ Mobile Application

แพ็กเกจ Covid-19

- เริ่มต้นบริการที่ 1 user

- 1 Admin ,500 Users

- ประชุมต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

- มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน cloud ไม่จำกัดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

LEARNING (LMS)

- ระบบจัดการเรียนการสอน

- สร้างหลักสูตร รองรับเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย Scorm

- แบบทดสอบ รายงานสถานะ สามารถออกใบรับรองแต่ละหลักสูตร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HARDWARE

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

Dell R430

• PowerEdge R430

• Short-height, short-depth chassis

• Latest Intel Xeon E5-2600 v4 processors

• Up to 12 x DDR4 DIMMs

• 2 x PCIe 3.0 I/O slots

• Up to 10 x 2.5" HDDs

HDD SEAGATE SKYHAWK
8TB SATA III (ST8000VX0022)

• ฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้ว

• ซีรีส์ SkyHawk จาก Seagate สำหรับใช้งานบนระบบ CCTV

• Latest Intel Xeon E5-2600 v4 processors

• พื้นที่ความจุ 8 TB

• 2 x PCIe 3.0 I/O slots

• Up to 10 x 2.5" HDDs

Business Activity

ขั้นตอนการดำเนินงาน

พัฒนาธุรกิจและการตลาดและจัดเตรียมสัญญา, การออกแบบและวิศวกรรม,จัดหา รวบรวม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์,ควบคุมโครงการและปฏิบัติการ, ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตาม,กำหนดการโครงการและควบคุมงบประมาณ,บริการและบำรุงรักษา

พัฒนาธุรกิจและการตลาด

เรามีทีมงานในการออกแบบระบบให้ตรงกับงบประมาณและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการออกแบบและติดตั้งเชื่อมโยงระบบโครงข่าย เพิ่อตอบสนองให้กับโซลูชั่นต่างๆ เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางด้านภาพและเสียง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งมีสายและไร้สาย ฯ


การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบและวางผังสายสัญญาณทั้งมีสายและไร้สาย ถือเป็นอีกขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของระบบโครงข่ายทั้งหมด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรระหว่างตัวอุปกรณ์และงบประมาณให้คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เราไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเท่านั้น แต่เรายังจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของลูกค้า โดยเปรียบเสมือนผู้ให้บริการแบบครบวงจรในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากผู้ขายและโรงงานผู้ผลิตทั่วโลก รวมไปถึงบริการจัดส่งสินค้า พิธีการศุลกากร และการตรวจติดตามผลจนกว่าจะถึงมือลูกค้า

ติดตั้งและควบคุมโครงการ

ทีมงานของเรา มีประสบการณ์ในการทำงานจากหลากหลายโครงการที่ผ่านมาทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่แตกต่างกันไป ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการวางระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN & WAN) ระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ระบบโครงข่ายไร้สาย (Wireless System) ซึ่งจากประสบการณ์เหล่านี้เองทำให้ทีมงานของเราสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์และทำให้โครงการเสร็จสิ้นได้ตรงตามกำหนดตามขอบเขตของงาน

ตรวจสอบและติดตาม

เรามีทีมงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือทีมติดตั้ง โดยมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจตราการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจะถูกตรวจสอบด้วยเทคโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานอยู่เสมอ เป็นการป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันอาจจะทำให้งานล่าช้าทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ทดสอบและส่งมอบงาน

ก่อนการส่งมอบงานทุกครั้งจะมีการทดสอบระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้แนะนำติชมเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการตามที่ตกลงไว้ โดยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

บริการและบำรุงรักษา

เราพร้อมให้ความสนับสนุน และดูแลองค์กรท่านเสมอ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล กับหลากหลายประเภทบริการอย่างครบครัน แม้ไม่มี IT Manager เราก็พร้อมดูแลท่าน ทั้งการดูแลรักษา, อัพเกรด, บริการหลังการขาย หรือ การวางแผนระบบ

CONTACT Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.

SUBSCRIBE

Get its.co.th news, tip and solutions to your problems from our experts.