Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.

Business Activity

ขั้นตอนการดำเนินงาน

พัฒนาธุรกิจและการตลาดและจัดเตรียมสัญญา, การออกแบบและวิศวกรรม,จัดหา รวบรวม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์,ควบคุมโครงการและปฏิบัติการ, ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตาม,กำหนดการโครงการและควบคุมงบประมาณ,บริการและบำรุงรักษา

พัฒนาธุรกิจและการตลาด

เรามีทีมงานในการออกแบบระบบให้ตรงกับงบประมาณและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการออกแบบและติดตั้งเชื่อมโยงระบบโครงข่าย เพิ่อตอบสนองให้กับโซลูชั่นต่างๆ เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางด้านภาพและเสียง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งมีสายและไร้สาย ฯ


การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบและวางผังสายสัญญาณทั้งมีสายและไร้สาย ถือเป็นอีกขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของระบบโครงข่ายทั้งหมด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรระหว่างตัวอุปกรณ์และงบประมาณให้คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เราไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเท่านั้น แต่เรายังจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของลูกค้า โดยเปรียบเสมือนผู้ให้บริการแบบครบวงจรในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากผู้ขายและโรงงานผู้ผลิตทั่วโลก รวมไปถึงบริการจัดส่งสินค้า พิธีการศุลกากร และการตรวจติดตามผลจนกว่าจะถึงมือลูกค้า

ติดตั้งและควบคุมโครงการ

ทีมงานของเรา มีประสบการณ์ในการทำงานจากหลากหลายโครงการที่ผ่านมาทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่แตกต่างกันไป ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการวางระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN & WAN) ระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ระบบโครงข่ายไร้สาย (Wireless System) ซึ่งจากประสบการณ์เหล่านี้เองทำให้ทีมงานของเราสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์และทำให้โครงการเสร็จสิ้นได้ตรงตามกำหนดตามขอบเขตของงาน

ตรวจสอบและติดตาม

เรามีทีมงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือทีมติดตั้ง โดยมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจตราการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจะถูกตรวจสอบด้วยเทคโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานอยู่เสมอ เป็นการป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันอาจจะทำให้งานล่าช้าทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ทดสอบและส่งมอบงาน

ก่อนการส่งมอบงานทุกครั้งจะมีการทดสอบระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้แนะนำติชมเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการตามที่ตกลงไว้ โดยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

บริการและบำรุงรักษา

เราพร้อมให้ความสนับสนุน และดูแลองค์กรท่านเสมอ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล กับหลากหลายประเภทบริการอย่างครบครัน แม้ไม่มี IT Manager เราก็พร้อมดูแลท่าน ทั้งการดูแลรักษา, อัพเกรด, บริการหลังการขาย หรือ การวางแผนระบบ

 Intelligent Telecom Solutions Co.,Ltd.